ENUGO NATALIA GOLEC realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja całorocznej i sezonowej gamy odzieży autorskiej marki modowej ENUGO na rynku perspektywicznym USA i innych rynkach zagranicznych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem projektu jest uczestnictwo ENUGO NATALIA GOLEC w programie promocji branży MODA POLSKA i poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, wypromowanie gamy całorocznej i sezonowej odzieży marki ENUGO na rynkach zagranicznych.

Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty:

–  Zwiększenie liczby klientów (uzyskanie min. 8 kontraktów handlowych),

– wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej (423 500,00 zł), w tym produktów będących przedmiotem projektu (413 125,00 zł),

– budowa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej młodej polskiej marki modowej i uzyskanie przez projektantkę miana trendsetterki w branży.

Osiągnięcie powyższych efektów  przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki zagranicą, rozwój innowacyjności produktów, itp.) i umocnienia jej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku mody.

 

Wartość projektu :  284 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 241 825.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.10.2019