W E   A R E   E N U G O

W Y J Ą T K O W E  F O R M Y.
W Y G O D N A  K L A S Y K A.
M I S J A  K O B I E T.

Kto?

Enugo zostało stworzone przez kobiety, z kobiecych historii, dla kobiet.

Jak?

Enugo to wykreowana z męskich klasyków szafa nowoczesnej kobiety. Redefiniujemy koszule i garnitury dla stworzenia nowego uniformu dynamicznej kobiety naszych czasów. W kolekcjach stosujemy najwyższej jakości tkaniny dla komfortu noszenia i jak najdłuższej użyteczności naszych modeli.

Dlaczego?

Moda to kreatywny głos. Kreujemy ideowe kolekcje zwracające uwagę na nierówności społeczne. Jesteśmy partnerem Amnesty International Polska. Wspieramy program „Stop przemocy wobec kobiet”.